אליעזר פישמן הוכרז פושט רגל!

עד לפני כמה שנים המאבק בפישמן היה נכשל.

הכלבים היו נובחים והשיירה עוברת אבל כיום יש לציבור יותר כח .

חששנו שהסדר החוב יעבור אבל אפשר להיות קצת אופטימיות במאבק בשחיטות ונגד בעלי ההון.

השופט אורנשטיין מינה את עו"ד יוסי בנקל לנאמן נכסי פישמן והסמיך אותו לתפוס את כל רכושו, לאתרו, ולפעול למימושו.