משרד האוצר לא פועל כנגד קרנות פנסיה שהתחייבו לגבות דמי ניהול מופחתים

חובת החיסכון לפנסיה בישראל

מדינת ישראל מכריחה את אזרחיה לחסוך לפנסיה.

לא מעט חשבו שהמהלך מוצדק  ולא מעט התנגדו אבל חברות הפנסיה קיבלו לקוחות בלי לרוץ אחריהם , בלי תחרות והן גובות את עמלותיהן גם אם המוצר מפסיד!!

נושא הפרמיות ואי הפיקוח שערורייתי והמדינה מאפשרת לחברות הביטוח להתעשר על חשבון הציבור מבלי לתת דין וחשבון.

ציבור החוסכים לא מכיר את הנושא וחלקם צורפו לקרנות למיניהן מבלי ששאלו אותם.

 

הרפורמה בקרנות הפנסיה – דמי ניהול מופחתים

הרפורמה לדמי ניהול מופחתים נולדה כדי לעזור לאותו ציבור בלתי מאוגד, לעצמאים הקטנים שצורפו  לקרן פנסיה, ואין להם יכולת להתמודד על המחיר.

להנגיש לציבור קרן פנסיה במחיר הוגן ובעיקר לציבור העובדים הבלתי מאוגדים והפורשים לפנסיה.

אבל כמו בישראל חברות ומנהלים מסוגלים להתנהל בצורה לא הגונה וקרנות הפנסיה נותנות את המחרים הטובים רק למצטרפים החדשים.

הקרנות שזכו במכרז התחייב לדמי ניהול נמוכים לעמיתים למשך 10 שנים קדימה, אך העמיתים שכבר נמצאים באחת מקרנות הפנסיה האלה לא יקבלו אוטומטית את דמי הניהול החדשים בחשבונות שלהם.

קרנות הפנסיה לא מתכננות ליידע  את העמיתים הקיימים, ומי שלא יבקש בעצמו את דמי הניהול החדשים ימשיך לשלם את דמי הניהול הגבוהים.

שקיפות? הגינות? רגולטור שממלא את תפקידו?

פנינו לשר האוצר באמצעות הפייסבוק ופנינו לקו הצדק הפנסיוני במשרד האוצר ונעדכן שנקבל תגובות

******

תודה ל "נועם בר" כתב דה מרקר שהעלתה את הנושא על סדר היום :

לקראת הכתבה : טיפ: תתקשרו – הסוד שעשוי לחסוך כסף למאות אלפי ישראלים