סלקום חברה לא הגונה לעתים נבזית!!!

סיון כהן חושפת את הנבזות של סלקום.

ממציאים חוב ולך תרדוף אחריהם!

פשוט לא ייאמן!!