תרגילים שיווקיים

כצרכנים אנו נתונים למניפולציות של יצרנים ומשווקים שרוצים שנרכוש את המוצר שלהם או דרכם.

מניפולציות הכוונה לדרכים, שיטות , טריקים שבהם משתמשים המשווקים כדי למכור לנו.

השיטות עליהן נרחיב הן:

מוצרי פיתוי

שמירת מחיר

שדרוג פיקטיבי

מצגת מטעה

שיטות שיווקיות : ריח, מוזיקה, צבעים

 Advertisements