DHL המכס בירוקרטיה ומנגנוני גביה לחוויה לא נעימה ביבוא אישי

כולנו יודעים שהיבוא האישי צמח בשנים האחרונות במספרים עצומים.

כולנו יודעים שעד 75 דולר אנחנו לא אמורים לשלם מע"מ ומעל 75 דולר אנו כן אמורים לשלם מע"מ.

זהו ואין יותר עמלות?

אז במרבית העסקאות אכן אין עמלות נוספות אבל יש תמיד את אותם יוצאים מן הכלל שמנצלים את חולשת האזרח הקטן.

הצרכן ה"קטן" נאלץ לשלם עמלות לא מבוטלות מבלי שיש לו יכולת לסרב.

אין אף גוף רגולטורי שיחשוב לטפל בנושא, אין משרד ממשלתי שיטפל, למועצה לצרכנות אין מושג והרשות להגנת הצרכן לא מבינה.

ככה פתאם אחרי שקבלת את המשלוח מבקשים ממך עמלת שחרור או מספרים שהמכס החליט על "בדיקה אקראית שביצע המכס בחבילה"

DHL המכס בירוקרטיה ומנגנוני גביה שתמיד מופיעים כדי לגרום לחוויה לא נעימה.

טיפים

.עד 75 דולר אינכם אמורים לשלם מע"מ.

אם המוצר עולה פחות מ 75 דולר והמשלוח עולה יותר אתם לא אמורים לשלם מעמ גם אם סכום החשבונית גבוה 75 דולר.

המכס לא מחייב עבור  "בדיקה אקראית שביצע המכס בחבילה"  – אתם לא חייבים לשלם זאת.