הוספת שנות אחריות : תבדקו טוב!!

אחריות נוספת בשנים חברות וסוחרים מציעים לרוכשים להגדיל את תקופת האחריות תמורת תשלום שנראה יחסית זניח. הצרכן מוסיף סכום כסף ומגדיל את האחריות לשנתיים,שלוש ולפעמים חמש ושמונה שנים. בדיקת תעודת האחריות לו תעודת האחריות היתה זהה לתעודת האחריות של השנה הראשונה בהחלט היה כדאי לשקול את הרחבת האחריות. לכן חשוב מאד לבדוק את תעודת האחריות. מניסיון הרחבת האחריות אינה זהה לאחריות של השנה הראשונה ולכן לא כדאי להרחיב את האחריות.